Konumunuz: Anasayfa Faaliyetler

Faaliyetlerimiz

Yazdır

?EKAV FAAL?YET ?ZLEME
23/10/2009 tarihinde ?stanbul Florya Byk ?ehir tesislerinde bir geni? kat?l?ml? toplant? yapt?k
ve vak?f senedini ve yap?lacak i?leri, izlenecek yollar? belirledik.
15/11/2009 Vak?f?n sitesini kurduk sekav. Org . buradan vak?f?n al??malar?n? ve faaliyetleri
yay?nl?yoruz.
30,12,2009 tarihinde ?stanbul Florya Byk ?ehir tesislerinde geici bir ynetim belirlemek iin topland?k.
15,01,2010 Ankara'da Gdefin geni? kat?l?ml? toplant?s?na kat?ld?k.vak?f iin isti?are yapt?k.
2 kez mavi kardeniz tv de vak?f ? anlatt?k ve tm ?iranl?lar? birlik ierisinde ye olmaya
davet ettik ve vakf?n amac?n? anlatt?k.
27,03,2010 tarihinde vak?f olarak Tokat nv. Prof. Dr. Zafer ULUTA? hocay?
?iran'a davet ettik ve ?iranda saanen keisi ile ilgili bir seminer dzenledik.
07,05,2010 tarihinde 15 noterde vak?f senedini tastik ettirdik .
3 Asliye hukuk mahkemesine verdik.
Tescil iin Hakim . 07,10,2010 tarihine mahkeme gn verdi.
22/07/2010 ?iran Mustafa beyaz yksek okulu ziyaret ettik ve 3 s?n?f?n masa sandalye
ihtiyalar?n? kar??lad?k ve 8.800 tl ek ile deme yapt?k.
22/07/2010 ?iran mftsn ziyaret ettik ve yeni yap?lacakmftlk binas? iin 5000 tl ek ile katk? sa?lad?k
02/09/2010 tarihinde ?stanbul Florya Byk ?ehir tesislerinde iftar yeme?i dzenledik
Bir ok kurulu?u ve dernekleri ziyaret ettik vak?f?n faaliyetleri hakk?nde bilgi verdik.
Gndo?umu ve gm? koza gazatelerinde aral?klarla yay?nlar ve demeler oldu.
zellikle gndo?umu gazetesini gstermi? oldu?u yak?nl?k ve ilgiden dolay? tebrik ediyorum.
?iran?n sorunlar?n? srekli gndeme ta??m??t?r gerek doktor gerek vak?f konular? i?lenmi?tir.

?EKAV Gen. Sek.Ramazan KAHVEC?