Konumunuz: Anasayfa Haberler

Yazdır

altniversite okuyan 331 ?rencimizin 2 taksit burs demeleri yap?ld?.

Katk? sa?layan, destek veren Vakf?m?z?n gnl dostlar?ndan Rabbim raz? olsun

?limle u?ra?an kimselere zekt?m?z? vermek, ba?kalar?na vermekten daha nemlidir.

11.02.2019

?ekav Gen. Sek. Ramazan KAHVEC?