Konumunuz: Anasayfa Konuk Defteri

Konuk Defteri



Administrator     03 Ekim 2019 12:05 |
KIYMETLİ ÖĞRENCİLERİMİZ BURS FORMU EN KISA ZAMANDA BU SİTEDEN YAYINLANACAK.

ŞU AN ARIZA VAR...

Administrator     16 Mart 2018 08:45 |
vak?f olarak verdi?imiz bur 3 cu taksit demeleri yap?ld?.
niversite okuyan 441 ?rencimize, fen lisesinde okuyan 30 ?rencimize toplamda 471 ?rencimize 3 c taksit burs demeleri yap?ld?. destek veran katk? sa?layan herkesten Rabbim raz? olsun.

Administrator     13 Şubat 2017 16:58 |
K?ymetli ?rencilerimiz,
Burslar her ay?n sonuna kadar yat?r?lacak
ve siteden yay?nlanacak.

Ramazan kahveci

RAMAZAN KAHVEC?     22 Aralık 2016 08:25 |
2016-2017 BURS DEMELER?
?LK DEME 10 OCAK 2017 DE YAPILACAKTIR
B?LG?N?ZE

Administrator     29 Eylül 2016 14:17 |
BURS BA?VURULARI
30/09,2016-30,10,2016 TAR?HLER? ARASINDA OLACAKTIR

Administrator     25 Eylül 2015 18:44 |


?ekav ailesi olarak tm islam aleminin; Kurban Bayram?n?z? en iten dileklerimizle kutlar, birlik ve beraberlikle geirece?imiz nice bayramlar temenni ederiz

Sayg?lar?m?zla, ?ekav.

Ramazan Kahveci     17 Temmuz 2015 07:00 |
Bayram?n?z Mbarek olsun...

Bayram?n?z? tebrik eder, ailenize ve akrabalar?n?za hay?rl? ve bereketli mr diler, Allah son nefeslerine kadar iman ve Kur'an'dan ay?rmas?n... Amin

Bayram O Bayram Olur (Alvarl? Efe Hz.)

Mevla bizi affede
Gr ne gzel ?yd olur
Crm hatalar gide
Bayram o bayram olur

Merhamet ede Rahm
Derman? ver Hakm
Lutfede Lutf-? kadim
Bayram o bayram olur

Feyz-i muhabbeti hak
Nuri hidayet siyak
Cennet-i ala durak
Bayram o bayram olur

Hakk? seven merd-i ?ir
Kalbi olur mstenir
Allah ola dest-gir
Bayram o bayram olur

Merhametin kn?d?r
Afv vu kerem ?an?d?r
Hep onun ihsan?d?r
Bayram o bayram olur

Hakk? seven dil can
A?k? ede heyecan
Feth ola bab-? cinan
Bayram o bayram olur

Bahr-? keremden hda
Gark ede nur-i huda
Afv ola bay u geda
Bayram o bayram olur

Ganiler ede kerem
Ref ola derd-i verem
Sahi ola muhterem
Bayram o bayram olur

Nur-i hidayet dola
Dilde hidayet bula
Nas?r?n Allah ola
Bayram o bayram olur

Tevhid ede zevk ile
Hakk? sev ?evk ile
Tasdik inerse dile
Bayram o bayram ola

El dua kitab?n?
Dil duta hitab?n?
Can duta ?itab?n?
Bayram o bayram olur

Mevlay? Candan seven
R?za-? hakka iven
Ltfu hdaya gven
Bayram o bayram ola

Dildeki Rahman olur
Dertlere derman olur
Azade ferman olur
Bayram o bayram olur

Can bula canan?n?
Bayram o bayram olur
Kul bula sultan?n?
Bayram o bayram olur

Hsn keder def ola
Dide hicap ref ola
Cmle gnah af ola
Bayram o bayram olur

Lutfiye lutfi kerem
Dahil-i bab? harem
Daima Allah direm
Bayram o bayram olur

Administrator     19 Mart 2015 08:45 |
KIYMETL? BURAK AD?L KELE?

B?R ?RENC?N?N ADINA AYDA B?R BURS YATAR, VE SEN?N ADINA B?R BUR YATMI?, B?R RAKAM YANLI? OLMASI NEDEN? ?LE PARA BA?KA YERE G?TM??. ANCAK O YATAN PARA GER? GELECEKK? SANA TEKRAR DENS?N.

Ramazan Kahveci     18 Mart 2015 06:31 | ?stanbul
18 Mart 1915 tarihi lkemizin bu gnlere gelmesinin nn aan tarihte benzeri grlmemi? bir zaferin tarihidir. 18 Mart 1915 asaletin, vatan, millet, bayrak a?k?n?n, gelece?e olan gvenin, hrriyet ve istiklal sevdas?n?n, sz konusu vatan ve istiklal olunca, ld? zannedilen bir milletin yeniden dirili?inin ve ?aha kalk???n?n yksdr. Dost ve mttefik diye sar?ld?klar?n?n bile yaln?z b?rakt??? bir anda lkemizin do?usundan bat?s?ndan, gneyinden kuzeyinden, kefeniyle s?rda? olup neslini ve gelecek nesilleri kurtarman?n azmiyle Can verilir vatan verilmez diyen atalar?m?z?n kazand??? byk bir zaferdir 18 Mart tahihi. Bu sebeple anakkalede bir para toprak vermemek ad?na topra??n? kan?yla yo?uran 253 bin ?ehidimizin emanetini unutturmay?p sahip ?kman?n gndr bugn.
Bu vesile ile ?EKAV ailesi olarak anakkale zaferinin 100. y?l?n? kutlarken, anakkale'yi "anakkale Geilmez!" yapan 253 bin vatan ?ehidimizi de rahmet ve minnetle an?yoruz. Ruhlar?na bir fatiha ihlas okuyal?m.

zakir lmez     24 Ocak 2015 19:05 | gm?hane
Ben Hamza Fatih lmez'in babas?y?m. Geen senede bu senede o?luma burs verdi?iniz iin hepinizden Allah raz? olsun. Hamza'ya sadece siz burs veriyorsunuz. Katk?lar?n?zdan ve duyarl?l???n?zdan dolay? sizleri tebrik eder, al??malar?n?zda ba?ar?lar dilerim. Rabbim helal, temiz , bol kazanlar ve hay?rl? mr versin. Allah yard?mc?n?z olsun , selamn aleykm.

Adil Burak Kele?     20 Ocak 2015 22:23 | Edirne
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Banka hesap numaras? kar??l?kll? gr?lerek kontrol edildi.Benim verdi?im hesap numaras? do?ru ?kt?. Burs alacaklar listesinde ismim bulunmas?na ra?men 2014 Aral?k ay? bursumu halen alamad?m. ?lgililerin dikkatine arz ederim.

Emrullah     19 Ocak 2015 10:59 | Bolu
?lk ay burslar ay?n 16s?nda yatt?.Ocak ay?n?n bursu henz yatmad?.Hergn kontrol ediyorum . Ne zaman yatacak acaba ?

melike     31 Aralık 2014 09:03 | erzincan
Iletisim numaran?z? ar?yorum fakat ula?am?yorum, nas?l ula?abilirim bilgi verirmisiniz ???

Administrator     29 Aralık 2014 19:08 |
listede yaz?l? 502 ki?inin burslar? yat?r?ld?.
hesab?na para yatmayan varsa hesap bilgileri yanl??t?r.
ltfen bizleri aray?n ve hesab?n?z? do?rulay?n.

Ramazan KAHVEC?

melike sagir     19 Aralık 2014 16:52 | erzincan
?yi gunler, burs odemeleri yapildi denildi fakat hesabima para yatmamis . Bilgi verirmisiniz?

demet     15 Aralık 2014 00:18 | ordu
Evet burs vererek ok iyi bir i? yap?yorsunuz ama basvuran ?rencilerin daha detayl? incelenmesini istiyoruz.Durumlar? daha kt olan ?renciler var.Ltfen dikkate al?n?z !

ogrenci     14 Aralık 2014 20:38 |
Burslar ne kadar yatacak ve ne zaman odeme ye baslayacaksiniz bilgi verirseniz ok memnun oluruz tesekkurler

yeliz     27 Kasım 2014 21:36 | TURKEY
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
sitenizi begenerek takip ediyoroz herkesin eme?ine sa?l?k gerekli oldu?u gibi tm bilgiler var ok te?ekkrler www.haber0.net ba?ar?lar?n?z?n devam?n? dilerim

Name Ayd?n     22 Kasım 2014 04:23 | ?stanbul
Cmleten Merhaba!
al??malar?n?z tarf?m?zca takip edilmekte...
Muvaffakiyetler dilerim...
Allah Teala'n?n ;Gnlnz ve Yolunuzu a?k etmesi duas?yla...
Te?ekkkrlerimi sunar?m...

Ramazan Kahveci     03 Ekim 2014 10:57 | ?iran/ Seydibaba
TERV?YE VE AREFE GN


Terviye, Arefe gnnden bir nceki gne denir. Terviye gn oru tutmak ok faziletlidir. Hadis-i ?eriflerde buyuruldu ki:(Allah tel, Terviye gn oru tutan ve gnah sylemeyen mslman? elbette Cennete koyar.) [Ramuz]


(Terviye gn oru tutmak, bin kle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve cihad iin gnderilen bin ata bedeldir.)[Ebulberekat]

Terviye gnnden sonra Arefe gn gelir. Arefe gnnn nemi K?ymetli geceye kendinden sonra gelen gnn ismi verilir. Fakat Arefe ve Kurban bayram?n?n gecesi byle de?ildir. Bu drt gece, bugnleri takip eden gecelerdir. Arefe, yaln?z Zilhiccenin 9. gndr. Yani, kurban bayram?ndan nceki gne denir. Ramazan bayram?ndan nceki gne ve ba?ka gne Arefe denmez.

Arefe gn yap?lacak i?lerden baz?lar? ?unlard?r:
1- Arefe gn sabah namaz?ndan, Kurban bayram?n?n drdnc gn ikindi namaz?na kadar, erkek kad?n herkes, cemaatle k?ls?n, yaln?z k?ls?n, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahmme entesselam...) demeden nce, bir kere, vacib olan te?rik tekbirini sylemeli yani, (Allah ekber, Allah ekber. L ilhe illallah. Vallah ekber, Allah ekber ve lillahil-hamd) demelidir. Camiden ?kt?ktan veya konu?tuktan sonra, art?k te?rik tekbirini okumak gerekmez. (Haleb)
2- Zilhiccenin ilk 9 gn oru tutmak sevabd?r; fakat Arefe gn oru tutmak daha ok sevabd?r. Hadis-i ?eriflerde buyuruldu ki:(Arefe gn oru tutana, dem aleyhisselamdan, Sura frlnceye kadar ya?am?? btn insanlar?n say?s?n?n iki kat? kadar sevab yaz?l?r.) [R. Nas?hin]

(Arefe gn tutulan oru, bin gn [nafile] oruca bedeldir.)[Taberani]

(Arefe gn tutulan oru, iki bin kle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad iin verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gfilin]

(Arefe gn [Besmele ile] bin ?hls okuyan?n, gnahlar? affolup duas? kabul olur.) [Ebu-?-?eyh]

(Arefe gn tutulan oru, gemi? ve gelecek y?l?n gnahlar?na kefaret olur.) [Mslim] [Yani Arefe gn tutulan oru, gemi? ve gelecek bir senede yap?lan tevbelerin kabul olmas?na yarar.]

(Arefe gnnden stn bir gn yoktur. O gn Allah tel, yeryzndekilerle iftihar ederek gktekilere, "Ey gk ehli, kullar?ma bak?n, rahmetime kavu?mak ve azab?mdan kamak iin uzak yerlerden geldiler..." buyurur. Arefe gn Cehennemden o kadar ok kul azat edilir ki, ba?ka gnlerde bu kadar azat olmaz.)
[Gunye]

(?eytan, Arefe gnnden ba?ka bir gnde daha zelil, rezil, hakir ve kinli grlmez.) [?. Malik]

(Allah tel, Arefe gn kullar?na nazar eder. Zerre kadar iman? olan? affeder.) [Gunye]

(Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) [S. Ebediyye]
(?badet olarak ilim ?renmek, en faziletlisidir.)

(Arefe gnne hrmet edin! Arefe, Allah?n k?ymet verdi?i bir gndr.) [Deylemi]

(Arefe ne gzel gndr. O gn rahmet kap?lar? a?l?r.) [Deylemi]

?badet olarak ilim ?renmek en faziletlisidir.

3- Bugn f?rsat bilip dua etmeli! Hadis-i ?erifte buyuruldu ki: (Duan?n faziletlisi, Arefe gn yap?lan?d?r.) [Beyheki]


4- Hadis-i ?eriflerde buyuruldu ki: (Arefe gnne hrmet edin! Arefe, Allah teln?n k?ymet verdi?i bir gndr). [Deylemi] (Hrmet etmek, gnah i?lememekle olur.)
(Arefe gn, kula??na, gzne ve diline sahip olan ma?firet olur.) [Taberani] Kula??na sahip olmak, g?ybet, alg? gibi haram olan ?eyleri dinlememektir. E?er biz istemeden kula??m?za gelmi?se, bize gnah olmaz. Gzne sahip olmak da, haram olan ?eylere bakmamak ve mubah olarak bakt??? ?eylerden ibret almakt?r. Diline sahip olmak ise, yalan sylememek, dedikodu etmemek, laf ta??mamak, kt sz sylememek, hatta bo? ?ey konu?mamak, kimseyi dili ile incitmemek demektir. Bunlara riayet eden Arefe gnn de?erlendirmi? olur.

Arefe gecesi, Arefe gn ile Kurban bayram?n?n birinci gn aras?ndaki gecedir.
Hadis-i ?eriflerde buyuruldu ki:(Rahmet kap?lar? drt gece a?l?r. O gecelerde yap?lan dua reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayram?n?n birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [?sfehani]

(Drt gecenin gndz de gecesi gibi faziletlidir. Allah tel, o gnlerde dua edenin iste?ini geri evirmez, onlar? ma?firet eder ve onlar bu gnlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve gnleri.)[Deylemi]

(Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) [S. Ebediyye]

Ahmet KLTR     18 Temmuz 2014 21:23 | ?STANBUL BAYRAMP?A
Merhaba ncelikle ok gzel ve hay?rl? bir i? Allah yar ve yard?mcn?z olsun devam?n? getirmeyi nasip etsin katk?ts? olan tm i? adamlar?m?za ve eme?i geenlere sonsuz te?ekkr ve ?kranlar

Kurumun var oldu?unu biliyordum fakat bir trl nasip olupta ne ziyaret edebildim nede web sitenize girebildim nasip bugneymi?
Girmi?kende bu kadar gzel i?ler yapanlara te?ekkr etmeden ?kmak istedim tekrardan eme?i geenlere sonsuz te?ekkrler iyiki vars?n?z

Sizler ricam?z ?udur yapt?klar?n?z tart??mas?z ok gzel
yaln?z daha ok ki?iye ula?man?z ve daha birle?tirmenizi istanbulda ?iranl?lar? bir ara getrip tan??t?rmak iin faliyetler gstermenizi rica ediyorum ve tabiki bundan haberdar olmak
h6er?ey gnlnzce olsun

Murat     05 Temmuz 2014 10:31 | KOCAEL?
Merhaba ok gzel olmu? siteniz ok faydal? buldum ve ba?ar?lar?n?z?n devam?n? dilerim.Full Cap ihtiyac?n?z olur ise her zaman burday?z.www.bandanamall.com dan Murat dan Sayg? ve sevgilerFull capFull Cap

Administrator     17 Haziran 2014 17:24 |
k?ymetli ?rencler
ad?n?z? ve soyad?n?z? yazmazsan?z ciddiye al?nmazs?n?z...

2014 y?l? burs demesi 4 taksit olarak dendi ve sona erdi...

?renci     23 Mayıs 2014 21:26 |
Yaptiginiz odemeler icin allah sizden razi olsun rabbim 5. Taksitide yatirabilmeyi nasip etsin insallah

?rnci     21 Mayıs 2014 00:13 |
ncelikle vakf?m?za sonsuz te?ekkrler.biz ?rencilere yapt???n?z yard?mlaardan dolay? ALLAH raz? olsun.burslar?n 5. yani son taksitleri yatacakm??


161
Ziyaretçi defteri kaydı
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »