Yeşilova Yanyol , Küçükçekmece/İSTANBUL
tren

Basında Biz

Anasayfa » Basında Biz

ŞİRAN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI KURULUYOR

Şiran’da şimdiye kadar yapılan işler birey veya azınlıklar olarak yapıldı o hizmet bitince o kadro dağıldı.

ŞİMDİ VAKIFLA KURUMSALLAŞIYORUZ.

VAKFIN MERKEZİ:  İSTANBUL 1. ŞUBE ŞİRAN’DA 1.ŞUBE ANKARA’DA OLACAK.

ŞİRAN KAYMAKAMI SAYIN R. AHMET ÖZYİĞİT ve ŞİRAN BELEDİYE BAŞKANI SAYIN YAVUZ ALTIPARMAK ‘a   göstermiş oldukları bu duyarlılıklardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum Vakıf konusu her gün soruluyor ve yenilikler görüşülüyor.  Şiran ve dışarıdaki birliğin sağlanması için hassas çalışmalar yapılıyor.

Yaklaşık bir yıldır tüzük çalışmaları üzerinde sosyal, kültürel, ekonomik, alanlarda nasıl faydalı olunabilir çalışmaları devam ediyor.

Emeği geçen tüm Arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum her hizmet memleket için yapılıyor.

İSTANBUL’DA VAKIF BAŞKANI ALİ BEYAZ ve RAMAZAN KAHVECİ yoğun bir şekilde Şiranlı hemşerileri ile istişare toplantılarına devam ediyorlar.

ŞİRAN KAYMAKAMI SAYIN R. AHMET ÖZYİĞİT ve ŞİRAN BELEDİYE BAŞKANI YAVUZ ALTIPARMAK ŞİRAN AKP. İLÇE BAŞKANI BEKİR KARA ANKARADAN ORHAN ÜNSAL ALİ YILDIZ VE İSTANBUL’ DAN dan ÇOK SAYIDA İŞ ADAMINI KATILDIĞI VAKIF TOPLANTISI YAPILDI VE ŞİRAN MASAYA YATIRILDI VE CİDDİ BİR TOPLANTI OLDU.

Timur ŞAHİN’İN hazırladığı memleket resimlerinin slâyt geçişleri insanlarımızı duygulandırdı.

Şiranlı olup hizmet gönüllüleri olarak Şiran’a nasıl ve hangi aşamada faydalı olabilirim diyen-İnsanlarımız bu davada görev ve sorumluluk almalarını bekliyoruz.     

Vakit geçmeden Kurucular kurulunda isimlerinin yer almasını isteyen hemşeriler teklif beklemeden kendilerinin bir zat arayarak listeye isimlerini yazdırmaları gerektiğini vurgulayan  Ramazan KAHVECİ şöyle diyor  Konu Şiran olunca gerisi teferruat olmalı yani aranmadık diye bahane aranmamalı memleket hepimizin bu işler gönül işi.

Bayram sonrası Vakıf senedi tasdik edilerek en kısa zamanda isimler ve tüzük açıklanacaktır.

Vakıf kurucular listesinde yer almayı Allah herkese nasip etmez listede yer almak için duyarlı olmak gerekir.

Önce insan kendini bir vakıf adamı gibi görmeli ve hizmete kendini adamalı.                               Bugüne kadar Şiran’da birçok hizmetler yapıldı yapılan hizmet bitince o duyarlı ve  memleketi için burnunun kemikleri sızlayan insanlar bir konu olmayınca birbirinden kopmak zorunda kalıyorlar aslında insanımız hizmet için hazır ama önder aranıyor bu nedenle kurumsallaşmamız gerekiyor.

ŞİMDİ BU İNSANLARIMIZIN BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE İLÇEMİZE HİZMET EDEBİLMELERİ İÇİN BU VAKIF ARTIK KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR VE ELZEMDİR ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN DİYORUZ.

KISACA VAKFIN AMACI VE AÇIKLAMA

                      ŞİRAN EĞİTİM VE KALKINMA VAKFI

“Vakfın Adı: ŞİRAN EĞİTİM VE KALKINMA VAKFI olup, ŞEKAV olarak kısaltılmıştır. Bu Vakıf Türk Medeni Kanunu’nun 102 ve müteakip maddelerine göre kurulmuştur. ŞİRAN EĞİTİM VE KALKINMA VAKFI yerine bundan sonraki kısımlarda “ŞEKAV ” kullanılacaktır.”

VAKFIN AMACI:   Vakfın amacı, başta Şiran’ın iktisadî ve Manevî kalkınması yanında özel amacı; Şiran İlçesi ve Köyleri olmak üzere yörenin kalkınmasını, tanıtılmasını sağlamak amacıyla her türlü sosyal dayanışma, kültürel faaliyet, eğitim ve mesleki hizmetler ile sağlık ve çevre korunması gibi çalışmalar yapmaktır. Yöresel ihtiyaçların karşılanması, manevî ve kültürel içerikli örf, âdet ve geleneklerin korunup, yaşatılması ve tanıtılmasına destek olmak. Yörenin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına çevre ve sağlık şartlarının iyileştirilmesine, kalkınma ve gelişmesine maddi ve manevi katkıda ve faaliyetlerde bulunmak. Tarihi ve doğal çevre ile uyumlu bir gelişmenin sağlanması, çevrenin korunması, kötü etkilerden arındırılmasına yardımcı olmak, kültürel dokunun ve yapının korunması, ihya edilmesi ve gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakılması çalışmalarında bulunmak, Toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla maddî imkânları sınırlı ve bu işe liyakatli öğrencilere her türlü eğitim, sağlık, sosyal yardımlar ile yurt içi ve dışında akademik kariyer yapmalarını sağlamak, öğrenci yurtları açmak, işletmek, burs vermek kimsesizlere ve güçsüzlere her türlü maddî ve manevî yardımlarda bulunmak. Her seviyede eğitim ve öğretim kurumlan ile sağlık, spor kültürel tesisi ve kurumlarını kurmak, işletmek, Bakanlıklar ve yörenin ihtiyaçlarının çözümünde faydası görülecek kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak bu kurumların yardımlarından yararlanarak çevrenin kirlenmesini önleyecek çalışmalarda bulunmak, atıl hale gelen tarla ve araziler üzerinde verimi artırma projeleri üretmek. Modern eğitim ve teknolojik imkânlardan yararlanarak milli ve manevi kültür değerlerimize katkıda bulunmak. İlçenin ve köylerinin; yer altı ve yer üstü zenginliklerini değerlendirecek çalışmalar yapmak, ekonomik, tarımsal, bitkisel hayvansal, mimari ve sosyal sorunlarının çözümlenmesi amaçlayan her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak ve desteklemek. Yöredeki tabiat güzelliklerini ve tarihi mirasa ait eserlerin tanıtılması için gerekli çalışmaları yapmak, yörede el sanatlarının gelişmesini teşvik etmek, bu konuda gerekli olan mesleki kursların açılmasını öncülük etmek, elde edilecek ürünlerinin değerlendirilmesini bizzat yapmak veya yapanlara destek olmak,  Başka il ve ilçelerde yaşayan Şiranlılar arasındaki birlik ve dayanışma ruhunun tesisine yardımcı olmak ve bu birliği oluşturacak etkinliklerde bulunmak, konferans, festival, eğlence, v.b düzenlemek veya düzenleyenlere yardımcı olmak, Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim (lise) ve yüksek öğretimle ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü faaliyette bulunmak ve bunlarla ilgili eğitim-öğretim verecek okulları açmak ve tesisleri kurmak. Otel, motel, hastane, poliklinik, öğrenci yurdu, misafirhane gibi işletmeler açmak, Vakfın amaçlarını ve faaliyetlerini tanıtıcı kitap, dergi, rozet, afiş, vs. gibi yayınlarda bulunmak ve her alanda panel, konferans seminer vb. etkinlikler ve faaliyetleri icra etmektedir.
(ilk, orta, yüksek vs.), kurslar, yurtlar, burslar, aşevleri, huzurevleri, sosyal tesisler

ŞEKAV Şiran’a Hizmet İçin Kolları Sıvadı
GÜNDOĞUMU/ Şiran Eğitim Kültür Vakfı (Şekav)  Genel Sekreteri Ramazan Kahveci,  Ankara Gümüşhane İşadamları Derneği Başkanı Erdal Kurt, Vakfın Şiran Yönetim Kurulu üyesi Ömer Yeniçeri ile birlikte Meslek  Yüksek Okulunu ve  Şiran  Müftülüğünü ziyaret ettiler .

İlk ziyareti Şiran Mustafa Beyaz Yüksek Okuluna yapan Şekav yönetimi okul müdürü Doç. Dr. Bilge Bahar’dan eksiklikler ve sorunlar hakkında bilgiler aldılar. Şekav yönetimi edindikleri bilgiler doğrultusunda meslekyüksekokuluna alınan ve ödemesi yapılmayan  üç sınıfın masa ve saldalyelerinin  masraflarını karşıladılar. ŞEKAV Genel Sekreteri Ramazan Kahveci ziyaretin ardından yaptığı açıklama da, çok kıymetli okul müdürümüz Bilge beyin azmini görünce bu yaptıklarımızın  çok küçük katkılar olduğunu gördük. Burada okulumuzun mevcut sıkıntılarını dinleme fırsatı bulduk.  Burada yapılan güzel çalışmaların ardından yönetim olarak bundan sonraki çalışmalarıda mutlak takipçisi ve yardımcısı olacağız dedi .
Meslek yüksek okulunun ardından Şiran Müftülüğünüde ziyaret eden Şekav yönetimi, ilçe müftülük binasının daha modern bir şekilde hizmet vermesi amacıyla yeniden yapılması için görüş alışverişinde bulundular. Şekav yetkilileri Şiran ilçesine kazandırılacak yeni binanın verilen hizmetlerin çok daha faydalı olacağına inandıkları belirttiler

Ramazan Kahveci ŞEKAV Çalışmalarını Anlattı

Haber 29 Gazetesi olarak Şiran Eğitim ve Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Ramazan Kahveci’yi ziyaret ettik. Kahveci Şiran ve ŞEKAV ile ilgili duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı.

30 Mart 2011 Çarşamba 19:10

Sözlerine Şiran Eğitim ve Kalkınma Vakfına destek veren tüm hemşerilerine teşekkür ederek başlayan Kahveci ŞEKAV’ın ilk burs ödemelerinden kısaca gazetemize bilgi verdi. 21 ocak 2011 tarihinde genel kurulunu yapan vakfımız öncelik burs olmak üzere Şiran’ın tüm sorunları ile ilgileneceğini belirtti.

İlk olarak 150 öğrencinin burslarının ilk taksitlerinin ödendiğini ve bunun 5 ay düzenli olarak devam edeceğinin bilgisini verdi. Ancak öğrenci kardeşlerimizin burs ödemesi için gerekli evrakları eksik göndermelerinin işlerini yavaşlattığını söyleyen Kahveci, bununda gün geçtikçe daha da eksiksiz hale geleceğine inancının tam olduğunu söyledi. Öğrencilerimizin eksik evraklarının ve sorunlarının daha iyi anlaşılması hususunda bir muhasebeci ve emekli öğretmen arkadaşımızı bu konularla ilgili görevlendirdik.

ŞEKAV sadece burs veren değil, Şiran’ımızın her türlü sorunlarıyla ilgilenecektir. Buna istinaden 09.03.2011 tarihi itibarı ile Şiran’a giderek iş adamlarımızın da desteği ile yapılan Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksel Okulu Derneği’nin kontrolünde ve üzerine olan 10 tane dairenin vakfımız üzerine devir işlemleri yapılmıştır. Bu konuda dernek başkanımız Kurtuluş Halep ve Tapu Müdürümüz Doğan beye göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı saygılarımı sunuyorum.

Daireler hakkında da bilgi veren Kahveci, dairelerin şuan Şiran Mustafa Beyaz MYO. öğretim görevlilerinde kirada olduğunu ve bu dairelerin Şiran Mustafa Beyaz MYO. ve Sağlık kurumlarımızda görevli arkadaşlarımıza uygun olanaklarla sunmaktır, dedi.

Amaçlarının bu dairelerden ticari bir olanak sağlamak değil buralara sahip çıkmak olduğunu belirten Kahveci, daha önce doktorlarımız ve sağlık ekibimiz için dernek aracılığı ve iş adamlarımızında destekleyerek yaptığı 10 dairenin sağlık çalışanlarına teslim edildi, ancak takip edilip sahip çıkılmadığı için Maliye Bakanlığı tarafından el konuldu. Tekrar bu hatalara düşmemek için işi daha sıkı tuttuklarını sözlerine ekledi. Bu üzücü olayın edindirdiği tecrübe ile daha sıkı hareket etmek ve daha sağlam adımlar atmak için bu 10 daireyi vakfımızın üzerine almış bulunmaktayız. Özellikle belirtmek istediğim husus bu daireleri insanların elinden alıp vakfımıza kar sağlamak değil, aksine vakfımızın üzerine alıp sahip çıkmak olduğunu son olarak ta sözlerine ekledi.

Son olarak ŞEKAV’ın İstanbul’da mülki sahibi olacağı vakıf merkezi alma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kahveci’ye verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz.

ŞEKAV Genel Sekreteri Kahveci Şiran’da
Şiran Eğitim ve Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Ramazan Kahveci, Şiran Yükseköğretim Kuruluşlarını Yaptırma ve Yaşatma Derneği  yöneticileri Mustafa Kara, Kurtuluş Halep ve  Nurhan Demir ile birlikte Şiran ilçesinde bir araya geldi. Yapılan görüşmede dernek tarafından yaptırılan lojmanların  kalan borçlarının büyük bir kısmının ödenerek kapatılması konusu gündeme geldi. ŞEKAV Genel Sekreteri Kahveci bağış yoluyla borçların kapatılmasına yardımcı olan değerli esnafımıza teşekkür ediyoruz derken, büyük bir özveri ile alacağının bir kısmını vakıf adına bağış yapan  çok degerli esnaflarımıza da şükranlarımızı arz ediyoruz diye konuştu. Kahveci ayrıca bağışta bulunan Murat  ve İsmail Karabıçak,  Halil Karabıçak  Mustafa Yeniçeri’ye vakıf adına müteşekkir olduklarını bildirdi.

ŞEKAV MÜTEVELLİ  ÜYELERİ BAYRAMDA ŞİRANDA   BURS ve ŞİRAN İÇİN BİRARAYA GELDİ

Temaslarına vakıf aracılığı ile Şiran adına yapılacak hizmetlerin istişare edileceği toplantı gündemiyle devam eden ŞEKAV Genel Sekreteri Kahveci, Şiran Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Bilge Bahar ve Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak’ın da bulunduğu heyetle birlikte Yukarı Kulaca Köyü alabalık tesislerinde buluştu. Toplantıda oluşturulan birlik ve beraberlik duygusunun memnuniyeti dile getiriirken, katılımcılar tek tek söz alarak düşüncelerini ifade ettiler.

Ramazan KAHVECİ (ŞEKAV Genel Sekreteri)
“Vakfın çalışmaları hakkında sözlerime nereden başlayım bilemiyorum. Yapılan çalışmaların ne aşamada olduğunu sizler çok iyi bilmektesiniz ve bu kıvılcımın hastane lojmanı ile 65 köyün dernek üyeleri ile bundan 11 sene önce başlanılan bir çalışmanın sonucu olduğunu vurgulamak isterim. Bu nedenle o gönül dostlarına selam olsun. Vakıf önce insanın kendini vakf etmesi ile başlar. Vakfın amacı “eğitim ve sağlık” kısaca maneviyat içerinde insana yatırımdır. Vakfın komisyonlarının kurulduğunu görev dağılımının yapıldığını herkesin sorumluluk alanlarının belli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vakfın başarılı olabilmesi için birlik ve beraberlik  şart her kesimi kucaklayan çalışmalar  yapacağız. Vakıf yöneticiliğinde seçici olacağız amacımız hizmet kervanında beraber yürümek. Akıntılara karşı dikkatli olmak ve emin adımlarla yürümek istiyoruz. Beraberliğimiz daim olsun. Allah  utandırmasın. Sevdamız Şiran’a hizmet ve layık olmak”

Yavuz ALTIPARMAK (Şiran Belediye Başkanı)
“Vakıfta bugün eğitim ama yarınlar  için  kalkınma projesi olarak bakıyoruz. Vakıf Şiran’a hayırlı olsun.Memleket bizim,  insanımızın gelişmesinde ve kalkınmasında bize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız.”

Doç. Dr. Bilge BAHAR (Şiran MYO Müdürü)
“Şekav,  vakfını Şiran için bir kaçınılmaz bir kuruluş olarak görüyoruz. Yüksek okul olarak  bu konuda vakıfa proje desteği vermek  istiyoruz. Meslek eğitimi ile  sanayileşmek için çalışmalar yapmak beş tane mühendisimiz şiranda araştırma ve proje çalışmaları yapıyorlar bizim şiranda gönül bağımız var  vakıfın oluşu  bizi cesaretlendiriyor.”

Mustafa KARA  (Şiran MEM Müdürü)
“Onurla gururla sevinçle böyle bir kuruluşla buradayız. Vakıf İlçemizin tarihine hitap edecek bir çalışma olduğundan dolayı mutlu ve umutluyuz. Vakıf üyeleri vakf edenlerden oluşur, herkes kendini hizmete hazırlamalıki paylaşım olsun.”

Erdal KURT (ŞEKAV Yön. Kur. Üyesi)
“Dışarıdan şirana bakış bir başka, birlik beraberliği, beraberlikte, başarıyı getirir. 12 ayın içinde vakıfla ilgili  Ankarada    örnek bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız.”

Murat KARABIÇAK
“Başarısız öğrencileri ikinci plana bırakmak yerine başarı için teşfik çalışmaları yapmak gerekir. kaybedilen her öğrenci bir kayıptır. Bazen ummadığın kişiler ileride cevher olabimektedir.”

Ömer YENİÇERİ  (Üye)
“Gurbette duran insanlarımızın şirana bakışları bizleri heyecanlandırıyor   bu nedenle bizde biraz daha sorumluluk üstlenmeliyiz ve Vakıfla beraber ihtiyaçlara yönelmeliyiz.”

Abdullah KARA (Üye)
“Gurbettekilere veren olarak bakmayacagız bizde vermeye alışacagız ve verecegiz.sahiplenmesini bilmeliyizki sahip çıkalım.herşey dışarıdan beklenmez. Bizlerde burada  ciddi işler yapıyoruz neden verme konusunda geride kalalım.Dışarıdan insanlar buralara destek vermek isterken biz seyirci kalamayız”

Mustafa YENİÇERİ (Üye)
“Şiran’da yapılacak her konuda bize ne düşerse biz hazırız  şiranda olmamız şiran sevdamızdandır. Herkes memleketine sahip çıkarsa gelecek aydınlık olur”

Halil KARABIÇAK (Üye)
“Vakıf şirana hayırlı olsun biz memleketimizi seviyoruz bu nedenle burada esnafız. Herkes elinden geleni yapmalı.”

İsmail KARABIÇAK
“Vakıf hayırlı olsun gelecekten dahada umutluyuz bizde hizmet eri olmaya hazırız”

Türker YENİÇERİ
“Vakıf hayırlı olsun hizmetler için Ankarada yapılacak çalışmaların  önderliğini yapmaya hazırım.herkonuda hizmete ve göreve hazırım ne buyurursanız o benim görevimdir”

Abdülbaki KARA
“Vakıfla Şiran  bölgenin parlayan yıldızı olmaya hazır. Geleceğe yönelik proje çalışmaları yapmalıyız ve örnek çalışmalarla  geleceye ışık tutmalıyız. Biz hizmet konusunda  işimizin  hazırız, hamallığınıda ustalığınıda yapmaya, gönül vermekle başlar ve verme sırası bugün  diyerek herkes  verebileceği burs sayısını yazdırsın. Sevindirici  olan burs zaten vakıfın amacı olduğundan herkes memnun”

Daha Fazla Bilgi Almak İçin E-posta Gönderebilirsiniz